Meny

Att köpa bostadsrätt

1. INTRESSEANMÄLAN 

När du hittat en lägenhet som du är intresserad av skicka då en intresseanmälan till mäklaren via hemsidan, telefon eller e-post. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig, för att gå igenom all information i lugn och ro.

2. BOKNINGSAVTAL 

När du bestämt dig för lägenheten skrivs ett bokningsavtal.
I samband med undertecknandet betalas en bokningsavgift
på 25.000 kr.

3. FÖRHANDSAVTAL 

När bostadsrättsföreningen är bildad och godkänts av Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal och ytterligare 100.000 kr av priset betalas. Bokningsavgift samt förhandsavgift avräknas
på slutlikviden.

4. INREDNINGSVAL 

När det blir dags att välja inredning blir du kontaktad av vår
tillvalshanterare som presenterar inredningen och tillvalsmöjligheterna. Därefter kallas du till ett personligt möte där inredningen för din lägenhet gås igenom. En förutsättning för att tillval kan göras är att bostaden bokas i ett tidigt skede.

5. UNDER BYGGETS GÅNG 

Under byggtiden har vi visningar och möten, där du kan se huset växa upp och får möjlighet att träffa dina nya grannar.

6. BESIKTNING 

Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning och en efterbesiktning av lägenheten. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera inredningsval. Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år.

7. SLUTBETALNING 

Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen. Senast på tillträdelsedagen skall full slutlikvid och eventuella tillval vara betalda och i samband med detta får du dina nycklar till lägenheten.

8. INFLYTTNING 

Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Inflyttning beräknas ske hösten 2020

.

Detta händer vid försäljningen

FÖRSÄLJNING AV BOSTÄDERNA 

Bostäderna förmedlas av Malm Persson Fastighetsbyrå, Järnvägsgatan 5, 235 31 Vellinge. Telefon: 040-630 22 05. www.malmpersson.se

ANSVARIG MÄKLARE 

Caroline Persson, reg. fastighetsmäklare. Tel. 0703-30 28 36. e-mail: caroline@malmpersson.se.

INSATS OCH MÅNADSAVGIFTER 

Insats och månadsavgifter framgår av prislistan eller den
ekonomiska planen.

OSÅLDA LÄGENHETER 

Om det eventuellt finns osålda lägenheter på avräkningsdagen, förvärvas dessa av Mjöbäcks Entreprenad. Bostadsrättsföreningen kommer därmed inte att drabbas av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Att bo i bostadsrätt

ÖVRIGA VILLKOR 

Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och av andra handlingar, såsom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

BO I BOSTADSRÄTT 

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper rätten att nyttja bostaden. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsamman hela fastigheten. De vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och garaget. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, Bostadsrättslagen.

MEDLEMSKAP 

Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar skall godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

EKONOMISK PLAN 

Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den skall enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

STYRELSE 

Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Fram till den första föreningsstämman efter inflyttningen sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

BOENDEKOSTNADER 

När du köper din bostadsrätt av oss betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som skall täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande även över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din egen bostadsrättslägenhet.

HEMFÖRSÄKRING 

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.

 

Fler fördelar vid köpet

Därför skall du köpa nytt

Det är stor skillnad på nytt och begagnat. Väljer du en begagnad bostad istället krävs det oftast en renovering för att du ska trivas. Tänk också på att när du köper en nyproducerad lägenhet blir det aldrig någon budgivning. Lägenhetens pris är satt från början och det är det angivna priset som gäller vid försäljningen. Med andra ord är det enkelt att göra en boendekalkyl som håller!

Glada grannar 

En annan fördel – utöver att du får en fin och fräsch bostad –
är att alla flyttar in samtidigt. Det är lätt att lära känna dina grannar och få nya bekanta. Alla boende månar dessutom om hela huset och vill hålla snyggt, rent och helt. Alla har också möjlighet att vara med och påverka.